A Step Forward with VARD

Kunde:
VARD Group
Kategori:
HMI design

Som en del av lanseringen av VARD's 'A Step Forward' konsept til Norshipping 2015 laget Furnes Design en omfattende pakke med interface design for SeaQ Bridge. I nært samarbeid med kunden har arbeidet har bestått i å ta videre konseptskisser til fungerende design for implementering i SeaQ systemet utviklet av VARD.

Et lite utvalg av skjermbilder fra overhead display og AIS systemene.

No items found.

Et utvalg av systemikonene som ble laget til SeaQ Bridge systemet.

SeaQ Bridge system

I samarbeid med kunden har Furnes Design videreutviklet 'A Sted Forward' brokonseptet og tilpasset designet til VARD fartøy under bygging.

Tilpassing og visualisering av konsoll og kontrollpanel for fiskefartøy.

Andre prosjekter